به عاصیان وعده ی رحمت رسید

ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده

برایتان آرزومندم

 

حلول ماه مبارک رمضان بر همشهریان مبارک باد