آمد گه آمرزش و شهرُ الله عظمی
توفیق خدایا، تو ز ما سلب مفرما

فرا رسیدن ماه ضیافت الهی بر شما و خانواده محترم مبارک باد

علی یعقوبی
نماینده شهرستان های کبودراهنگ و بهار در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی