ابوتراب صالحی داروفروش معروف شهر کبودراهنگ به عنوان پیرترین داوطلب کنکور سراسری میهمان برنامه پربیننده ماه عسل شبکه سه سیما 

تکرار 8 صبح 93/5/4 از شبکه 3