قهرمانی تیم کبدی کبودراهنگ در مسابقات منطقه ای غرب کشور
و صعود به مرحله نهایی