ضمن دعا شکرگزار وجود ذی جود و سلامت رهبر معظم انقلاب هستیم.