عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم
سلامی بکنیم ، نام شما در اندیشه و مهرتان در قلب ماست . . .
عید قربان بر شما مبارک
از طرف مهندس علی یعقوبی( نماینده سابق مجلس شورای اسلامی)