شاعر معاصر کبودراهنگ

عسگرفرجی

عسگر فرجی متخلص به خادم ، فرزند فدایعلی در سال 1316 در شهر کبودراهنگ دیده به جهان گشود . ایشان مدتی در مکتب خانه های محلی و مدتی در مدرسه ی شهر به تحصیل پرداخت و با توجه به علاقه ی فراوان به مداحی در میانسالی سرودن شعر را آغاز نمود . اغلب آثار ایشان که به زبان های فارسی و ترکی سروده شده در قالب های مختلف با موضوع مدح پیامبر اکرم (ص) و ائمه ی اطهار(ع) و مراثی ایشان می باشد . خادم تا پایان عمر با جدیت تمام به سرودن و ارائه ی آثار خویش در اجتماعات مذهبی پرداخت ودر زمان حیات خویش مجموعه ای از اشعار خود را در پنج مجلد آماده ی چاپ نمود که دو عنوان از این مجموعه با نام های صفای عارفان و ندای شاهدان چاپ و منتشر گردید. خادم در سال 1383 در شهر کبودراهنگ جان به جان آفرین تسلیم کرد.
نمونه ای از آثار خادمفصل بهار سیر گلستانه گلمیشم
عشق و صفایه باغیله بستانه گلمیشم
باش قوزایور چمنده اگر سرخ لاله لر
گلبرگ سبز شاخه ی ریحانه گلمیشم
گللر یواش یواش آچولور گلستانیده
دیدارناز غنچه ی خندانه گلمیشم
ابر بهار سایه سالار ساعقه ورا
نم نم شروع بارش بارانه گلمیشم
هر یان آخار خرامیله سو جویباریدن
اما سراغ چشمه ی حیوانه گلمیشم
چه چه سسی قولاقه نیستانده چاتمیور
شور و نوای بلبل خوشخوانه گلمیشم
زیبا طبیعتی که خدا لطف ایدیب بیزه
شکر و ثنایه در گه سبحانه گلمیشم
خادم آدیله عشق واریمدور طبیعته
فصل بهار سیر گلستانه گلمیشم