دکتر خسرو پیری

 سرپرست پارک علم و فناوری استان همدان

 تاریخ تولد: 2/11/ 1331

 محل تولد:  شهر کبودراهنگ

 شغل : عضو هیئت علمی             

 سوابق علمی

 1-  دکتری بیوتکنولوژی گیاهی (ژنتیک و اصلاح نباتات) دانشگاه ژامبلو کشور بلژیک 1371

 2- کارشناسی ارشد تکنیک های زراعی دانشگاه علم و فنون مونتپلیه  فرانسه 1361  

 3 - متریز/ اکولوژی گیاهی/دانشگاه اورسی (پاریس11 )فرانسه 1359  

 4-  لیسانس /مهندسی کشاورزی/ دانشگاه بوعلی سینا / ایران / 1354 ( مدرسه عالی کشاورزی )

 

 فعالیت های آموزشی

 - استادیار از تاریخ 1371 تا کنون

 - مربی از تاریخ 1361 لغایت1371 

  آموزشی

 1 ) مقطع کارشناسی:ارائه دروس زراعت عمومی .غلات.ژنتیک.

 2 ) مقطع کارشناسی ارشد: ارائه  دروس مباحث نوین در زراعت . فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی .کشت بافت و ریزازدیادی.کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات و باغبانی .    

 فعالیت های پژوهشی - گذراندن یک دوره فرصت مطالعاتی به مدت12  ماه در شهر متز کشور فرانسه در زمینه گیاهان دارویی در سال  1384  -1385   

 گذراندن یک دوره کارگاه آموزشی  مدیریت جامع کیفیت موسسه پژوهش و برنامه نویسی آموزش عالی 1380 تهران