نگاهی به جغرافیای تاریخی شهرستان کبودراهنگ (بخش سوم)

در این قسمت به معرفی بخش تاریخی مهربان کبودراهنگ پرداخته می شود.
نگاهی به جغرافیای تاریخی شهرستان کبودراهنگ (بخش سوم)

کورنگ: مهربان یکی دیگر از مناطق قدیمی شهرستان کبودراهنک است که در شمال غرب این شهرستان قرار گرفته است.  نام مهربان در منابع تاریخی و ادبی به کرات آمده است. این منطقه امروزه به دو بخش و سه دهستان با نام های  مهربان سفلی، مهربان علیا و شیرین سو تقسیم می شود.
این منطقه درگذشته بصورت مهروبان و مهروان نیز تلظ می گردیده است. قدیمی ترین منبعی که از مهربان نام برده ابن فقیه همدانی است. وی می نویسد: آوازه غلات و نان این منطقه به گونه ای است که در موسم حج بهترین نوع نان متعلق به نان مهربان است. وی ادامه می دهد در اهمیت چیزی کافیست که متاع را به نام آن داد کشند چنانکه نان را در مکه و مدینه در ایام حج که مردمان فراهم آمده اند و از راههای دور رسیده اند المهروانی المهروانی گویند. ( ابن فقیه همدانی ص 61)
 وی همچنین می نویسد که از بیشتر دیوانیان عراق درباره همدان پرسیدند وهریک درپاسخ می گفت هرگاه گندم از ناوه و نان مهربان و گوشت شراهین به تو رسد دست از هر چیز بدار(همان). جالب این است که امروزه نیز گندم و غلات این منطقه از بهترین گندم و غلات کشور هستند. بعد از ابن فقیه سیاح و جغرافیدان بزرگ یاقوت حموی در معجم البلدان درخصوص مهربان می نویسد، که مهربان ناحیه ای مشتمل بر چندین قریه است در همدان و منتسب بدانجاست ابوالقاسم یوسف مهروبانی که از راویان حدیث بوده است. (یاقوت الحموی ، معجم البلدان ، جلد ۵، ص ٢٣٣) سپس عبدالمومن بغدادی به تبعیت از یاقوت، مهربان را منطقه ای که شامل چند روستاست نام می برد( عبد المومن البغدادی، مراصد الاطلاع على اسماء الامکنة و البقاع ، جلد ٣، ص ١٣٣٩). البته هیچ یک به نام روستاها اشاره نکرده اند.
در تقسیمات سیاسی کشور نیز تا چند سال پیش کل این منطقه با نام مهربان شناخته می شد اما با تقسیمات جدید آن را به سه قسمت تقسیم کرده اند و نام یک قسم از آن را نیز کلا تغییر داده اند.
در زیر نام روستاهای تاریخی منطقه مهربان به شرح خواهد آمد.
دهستان شیرین سو شامل روستاهای شیربرات، چارسوق، آقبلاغ آق داغ، قطارآغاجی، بشیک تپه، چهارطاق، نگارآباد(تازه کند)، آق کند، عبدل آباد، عبدالمومن، قادرآباد، باغچه، کندبلاغی، صفاریز؛
دهستان مهربان علیا شامل روستاهای ایستی بلاغ، قوشجه، سرخاب، تقی آباد، آقداش، اکنلو باشقورتاران، آب مشکین، چالو، اوزون دره،  مسجدعلیا، مسجد سفلا، سرخاب؛
دهستان مهربان سفلی شامل روستاهای کهنه حصار، آقبلاغ مرشد، پیربادام، کلبک، شیخ جراح، قرانقودره، قراتلو، موخور، چورمق، کچل احمد، خالق وردی، قهوردسفلی، قهوردعلیا، دارقشلاق، دالیچو، محموداباد، علی آباد، جگنلو، ایلانلو، سرایجوق، کهریزباباحسین

/ 1 نظر / 32 بازدید
جواد دوستی

سلام خدمت دوستان گرامی جناب ابوالقاسمی وبلاگ خوب و پرمحتوایی دارید موفق باشید