نگاهی به جغرافیای تاریخی شهرستان کبودراهنگ (بخش دوم)

در این قسمت به معرفی بخس تاریخی خدابنده لو کبودراهنگ پرداخته می شود.
نگاهی به جغرافیای تاریخی شهرستان کبودراهنگ (بخش دوم)

کورنگ: یکی دیگر از مناطق تاریخی سه گانه شهرستان کبودراهنگ بخش تاریخی خدابنده لو می باشد. این منطقه کوهستانی و مرتفع که اکثرا متجاوز از 1850 متر ارتفاع دارد امروزه شامل قسمتهای غربی شهرستان کبودراهنگ و قسمتهای شمالی شهرستان بهار می باشد. این منطقه امروزه شامل دهستان های کوهین، علیصدر و گل تپه در بخش گل تپه و دهستان های سفالگران و دیمکاران و صالح آباد در شمال شهرستان بهار می باشد. درواقع بخش گل تپه شهرستان کبودراهنگ جزء بخش تاریخی خدابنده لو بوده است. این منطقه درواقع یک مرز طبیعی است که حدود ان به دشت های حاجیلو در شرق، بهار در جنوب، مهربان درشمال و ارتفاعات قروه در غرب منتهی می گردد.
نکته ای که باید دراینجا گفته شود این است که در منطقه غرب کشور ما با سه منطقه با نام خدابنده لو مواجه می شویم یکی در شهرستان قیدار در استان زنجان، دیگری در شهرستان صحنه استان کرمانشاه و دیگری منطقه خدابنده لو در شهرستان کبودراهنگ استان همدان می باشد. اگرچه امروزه تمامی ان ها به نوعی دچار تغییر و تحول شده اند بطوریکه بخش خدابنده لوی همدان جدای از حذف این نام از روی منطقه، آن را در دو شهرستان کبودراهنگ و بهار تقسیم کرده اند، همچنین پسوند لو در کلمه خدابنده لو در شهرستان قیدار را حذف کرده وبا نام خدابنده شناخته شده است. بالاخره بخش تاریخی خدابنده لو شهرستان صحنه نیز به دهستان تغییر کرده و همچنین هویت زبانی آن نیز ازبین رفته بطوریکه تمامی اهالی آن امروزه به زبان های لکی و کردی صحبت می کنند.
درخصوص وجه تسمیه خدابنده لو باید عرض کرد که درواقع خدابنده لو نام یک طایفه بزرگ از ترکهای افشار می باشد که نام خود را از سلطان محمدخدابنده گرفته اند. افشارها که باورود سلجوقیان به ایران در مناطقی از جنوب ارومیه تا اسداباد وکنگاورو صحنه مستقر شدند به شاخه های مختلفی تقسیم می شده اند یکی از این شاخه ها تیره خدابنده لو بود که در این مناطق اسکان پیدا کردند. این تیره در دوره صفوی نیز یکی از ایلات مهم قزلباش بوده و افراد بسیار خوشنامی از این ایل به مدارج بالا رسیدند یکی از انها صادقی بیگ افشار خدابنده لو،  نقاش، خطاط، شاعر، کتابدار و مولف کتاب تذکره مجمع الخواص به زبان ترکی است.

در ذیل به روستاهایی که جزء بخش تاریخی خدابنده لو بوده اند اشاره خواهد شد:
دهستان کوهین بخش گل تپه شهرستان کبودراهنگ، اوریاد، زین آباد، کندتپه، گاوزبان، واشور، جزوان، قورجینه، وصله، دلی محمد، آقداش، داس قلعه، طاهرلو، قزلجه، کوهین
دهستان علیصدر بخش گل تپه شهرستان کبودراهنگ شامل روستاهای چاله کند، سراب، سولیجه، گزل ابدال، علیصدر، قلیچ باغی، خبرارخی، اقچه قیه، عظیم دره، جین طراقیه، حسن اباد، خوجاکندی، طراقیه، کلب حصاری، حسن تمر
دهستان گل تپه بخش گل تپه شهرستان کبودراهنگ شامل روستاهای آقابلاغی، قطارقویی، کیتو، گمی قلعه، الان سفلی، الان علیا، سلیم سرایی، سوباشی، قباق تپه، کسلان قیه
دهستان دیمکاران بخش صالح آباد شهرستان بهار شامل روستاهای حسن قشلاق، خوشاب علیا، خوشاب سفلی، اکبرآباد، میهمله سفلی میهمله علیا، گوگ تپه، لک، حسن ابدال حسین آباد دربند دولت آباد قره آقاج پرلوک  جعفراباد قیدلی بلاغ
دهستان سفالگران بخش لالجین شهرستان بهار شامل روستاهای جمشیداباد، چپقلو، گنبدان، ساری قمیش، میرزاحصاری، هارون اباد
دهستان صالح اباد بخش صالح اباد شهرستان بهار شامل روستاهای ساربانلر، خلیل کرد؛ خان اباد؛ آق کهریز

ادامه دارد....

/ 0 نظر / 32 بازدید