دکتر سید اکبر جعفری S. A. Jafari
Assistant Professor
Department of Physics
Sharif Univ. of Technology
دکتر سید اکبر جعفری فرزند هادی در سال 1356 در شهر کبودراهنگ متولد شد. ایشان نظریه‌پرداز فیزیک‌‌ ماده چگالی در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف بوده و بر روی ساختار الکترونی مواد پیشرفته و بالاخص سیستمهای الکترونی همبسته قوی و یا نامنظم پژوهش می‌کنند. در دوره دکتری افتخار شاگردی استاد پروفسور باسکارن از انیستیتوی علوم ریاضی مدرس هندوستان را داشته‌ و سپس دوره پسا‌دکتری‌ را در گروه پروفسور ماءکاوا در انیستیتوی تحقیقات مواد دانشگاه توهوکو ژاپن گذرانده‌ است . زمستان 85 به دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان پیوسته و از سال 89 به دانشگاه صنعتی شریف نقل مکان کرده تا از طریق تدریس و پژوهش، سهمی در زدودن تاریکی ویران‌گر جهل داشته‌ باشد. همچنین‌ عضو وابسته جوان مرکز بین‌المللی فیزیک نظری عبدوالسلام واقع در تریست ایتالیا‌ می‌باشند. منشا و محور یکی از علایق اصلی تحقیقاتی دکتر جعفری با ماجرای نظریه‌ی جدیدی در فیزیک ماده‌ی چگالی مرتبط است. در این ارتباط، اخیرا این کار تیم ایشان در بخش خبری انیستیتوی فیزیک مورد توجه قرار گرفته است. همچنین همکاری دکتر جعفری با دانشمندان اروپایی به صورت طرح روی جلد مجله مواد پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است .

/ 0 نظر / 14 بازدید