عید سعید فطر بر شما مبارک

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد
باده خرم عید است که در ساغر شد
روز عید است، سوی میکده آیید به شکر
که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .

 

عید سعید فطر بر شما مبارک

/ 0 نظر / 6 بازدید