روز مادر مبارک باد

زن و لبخند و ترانه ____ زن و یک شاخه تبسم ____ زن و آرامش خانه ____ زن و پاکی و نجابت ____ زن و شادی و طراوت ____ زن و ایمان و صبوری ____ زن و ایثار و محبت ____ روزتان مبارک

 

/ 0 نظر / 8 بازدید