پدر زحمت کش و کشاورز کبودراهنگی در ماه مبارک رمضان

عکسی که مشاهده می کنید تصویر یک پدر زحمت کش و کشاورز کبودراهنگی است که از فرط خستگی و تشنگی ماه مبارک رمضان در زیر سایه درخت برای لحظاتی استراحت می کند. می گویند از سادات کبودراهنگ است که کار و تلاش را حتی در ماه رمضان ترک نکرده است.

پدر کبودراهنگی

/ 0 نظر / 67 بازدید