“هر کس صدای مظلومی را بشنود و او را یاری نکند، مسلمان نخواهد بود”

هر روز ، روزِ قدس است …

اگر در دل به این حرف معصوم باور داشته باشیم که :

“هر کس صدای مظلومی را بشنود و او را یاری نکند، مسلمان نخواهد بود”

 علی یعقوبی(نماینده دوره چهارم و پنجم شهرستانهای بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی)

/ 0 نظر / 9 بازدید