بعثت پیامبر اکرم بر پیروان حقیقیش تهنیت باد


ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد ، دل رمیده ما را انیس و مونس شد . بعثت پیامبر اکرم بر پیروان حقیقیش تهنیت باد 

/ 0 نظر / 6 بازدید