متن کامل و 5 ضمیمه برنامه جامع اقدام مشترک

توسط وزارت خارجه منتشر شد
متن کامل و 5 ضمیمه برنامه جامع اقدام مشترک

وزارت امور خارجه ترجمه فارسی متن اصلی برجام و 5 ضمیمه آن را منتشر کرده است.

خبرگزاری فارس: متن کامل و 5 ضمیمه برنامه جامع اقدام مشترک
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940425000976
/ 0 نظر / 25 بازدید