از ورود ۳۰۰ کیسه آرد نامرغوب به کبودراهنگ جلوگیری شد

فرماندار کبودراهنگ ضمن تائید پخش آرد نامرغوب در برخی از شهرستان های استان همدان گفت: قبل از ورود آرد نامرغوب به شهرستان کبودراهنگ به وجود آن پی بردیم و از ورود 300 کیسه آرد نامرغوب به کبودراهنگ جلوگیری کردیم.

/ 0 نظر / 7 بازدید